ДОКУМЕНТИ, Рефренции и сертификации

Референция Корект ООД

ЛКС е изпълнител по Договор за изпълнение на дейности по изграждане на газоразпределителната мрежа за град Враца Втори етап.
виж в pdf

Референция от ГБС АД

Референция издадена от 'ГБС' АД в полза на 'ЛКС' ООД, в уверение на това, че в периода на съвместната работа дружеството е изпълнило качествено и в срок възложените дейности, по изграждане на водопровдони и канализационни мрежи...
виж в pdf

Референция Уни Кредит
Булбанк АД

Преустройство на кафе-аперитив "Роял" в банков офис на УниКредит Булбанк АД - филиал Мездра
виж в pdf

Референция Екса АД

Дейностите, изпълнени от ЛКС съгласно договор за обек 'Археологически комплекс' "Калето" град Мездра
виж в pdf

Референция "Роял" ООД

Реконструкция и ремонт на Търговски център, киносалон и дискотека "Роял" в Гр. Мездра.
виж в pdf

Газоснабдяване Враца ЕАД

Фирмата ЛКС ООД е изпълнила изкопни и транспортни услуги за полагане на тръби за газпровод в град Мездра
виж в pdf

Рефeренция ПЧМБАЛ Враца

"ЛКС е коректен партньор, на когото може да се разчита при изпълнение на строителни дейности."
виж в pdf

Рефренция от Лакпром АД

На обекта е направена топлоизолация EPS 4см., PVC мрежа, шпакловка и минерална мазилка - 350 м2, изпълнена от 'ЛКС'ООД, Периодът на договора е от 12.10.2015г. до 11.12.2015г. Дейностите по договора са проключили на 11.12.2015 година.
виж в pdf

Референция Албена ЕООД

"ЛКС" ООД е изпълнила качествено и в срок възложените строителни дейности на "Пешеходен Мост на река Моравешка, Мездра"
виж в pdf

Кейбъл Ком Холдинг ООД

Изграждане на оптична свързаност на територията на област Враца.
виж в pdf

Референция Корект ООД

Референция за изпълнение на строително - ремонтни дейности на "Лаков Цех" на "Лакпром" АД
виж в pdf

Референция от ГБС АД

Референция за изпълнение на строителни дейности за изграждане на Главен канализационен колектор III - смесена канализация.
виж в pdf